Er dette politikk?

(Publisert i Østlandets blad 28. juni 2018)

Høyres oppførsel på Svartskog i Oppegård er et skoleeksempel på forvaltning på kollisjonskurs med lokal og nasjonal miljø- og utbyggingspolitikk.

Mot alle anbefalinger ble to nye planprogram for boligutbygging på Svartskog vedtatt i Utvalg for Miljø og Plan 19. juni. Utbyggingen er i strid med gjeldende regulering for området og føyer seg inn i en kjede av dårlig begrunnede vedtak som kun tjener grunneiere med interesse for tomtesalg. Kommunalminister Jan Tore Sanners famøse overstyringsvedtak for Bålerud i 2015 tok to områder ut av reguleringsplanen, hans departement mente at disse to områdene ikke skulle bebygges. Ministerens vedtak var endelig og kunne ikke påklages. Likevel velger Oppegård Høyre nå å forsøke å omgjøre dette vedtaket, og bebygge også disse to områdene.

Argumentene mot utbygging

Aldri i min tid i utvalget har sakspapirer og høringssvar vært tydeligere (Les her og her). Rådmannens anbefaling er at planprosessen avsluttes og at ingen utbygging skal finne sted. I saksfremlegget beskrives ingen forbehold eller vanskelige avveininger, derimot en lang rekke argumenter mot utbygging:

Områdene er regulert til landbruk, natur og friluftsformål.
Utbygging vil være i strid med de klimamålene som ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Oslo og Akershus.
Utbygging truer sårbar natur.
Utbygging gir negative konsekvenser for landskap og terreng.
Utbygging strider mot nasjonal transportplan og nasjonale føringer.
Det vil være en ren bilbasert utbygging.
Det ligger en “hensynssone for bevaring av naturmiljø” midt i området som nå foreslås utbygd.
Fylkesmannen er i mot utbyggingen og fraråder å gå videre med prosessen.
Fylkeskommunen er i mot.
Statens vegvesen er i mot.
…. og til sammen 41 av 43 høringssvar er negative, alle med saklige begrunnelser.

Fordi planprosessen strider mot alle retningslinjer blir den svært ressurskrevende for kommunen. Reguleringen vil trosse overordnete myndigheter og vil derfor bli stoppet, noe som også vil kreve gjentatte runder med meklingsmøter og klager på regionale myndigheters vedtak.

Argumentene for utbygging

Flertallspartiene ledet an av Høyre sier de har en annen oppfatning og synes at dette er gode utbyggingsplaner som bør gjennomføres. Argumentene som ble fremmet i møtet var:
Det blir noen flere husstander å dele VA-kostnadene på.
Bålerud grunneierforening (hvor utbygger sitter) har ingen negative innvendinger.

Når man skal ta avgjørelser som folkevalgt skal man veie argumenter opp mot hverandre med utgangspunkt i hvor vesentlige de er. Konklusjonen bør være åpenbar.

Høyres mørke Svartskog-historie

Den allerede vedtatte Bålerud-utbyggingen fulgte nøyaktig samme mønster som disse nye vedtakene legger opp til. Kommunen vedtok utbygging mot alle anbefalinger, vedtaket ble stoppet av flere instanser, deriblant Klima- og miljødepartementet, før kommunalminister Jan Tore Sanner i 2015 overprøvde alle og lot sine lokale partifeller få viljen sin. Dette var kun mulig fordi Sanners departement akkurat da overtok retten til å bestemme i slike saker, fra nettopp Klima- og miljødepartementet.

Men det ene tar det andre: Med Bålerud-utbyggingen har Høyre presset gjennom etablering av trykkpumpebasert vann og avløp, et anlegg som i seg selv medfører store naturinngrep, blir svært kostbart og som pålegges alle beboere. I dag har Båleruds beboere private anlegg, en løsning som det finnes topp moderne utgaver av og som spesialister ved NMBU i Ås har sagt er den klart mest skånsomme og miljøvennlige løsningen for Svartskog, og som dessuten er forenlig med utvidelsen reguleringsplanen legger opp. At flertallet i Oppegård kommune ved Høyre, KrF og to uavhengige representanter (tidligere FrP) avviser denne løsningen, for å sette i gang med et både miljømessig utfordrende og altfor kostbart prosjekt, er en gåte.

Videre er det bestemt, også dette mot vår stemme, at Svartskog skal være et eget avgiftsområde, og dermed tvinge Svartskogbeboerne til å sette Norgesrekord i VA-utgifter.

For å få flest mulig boliger ønsker Høyre å ekspropriere tomter som Oslo kommune eier på Svartskog. Oslo har gjentatte ganger gjort klart at de slett ikke vil bygge boliger i verdifull natur langt unna kollektivtrafikk, men bevare tomtene for natur og friluftsliv. Det burde være en smal sak å la en tomteeier i vår kommune la være å bygge ned natur, men neida, her skal det eksproprieres.

Se og lær

Vil du lære hvordan du utarmer natur- og friluftsområder – se til Oppegård! Man gjør det bit for bit, og argumentet for å ta den neste biten er at man tok den forrige.

Alle taper på ytterligere Svartskog-utbygging, alle unntatt et par lokale utbyggere.

Til mine gode kolleger i Utvalg for Miljø og Plan: I denne saken er det en skam å ikke snu.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..